Negen jaar Kunstmarkt Hasselo!


Inschrijven kunstmarkt Hasselo 2014 geopend.

Met een gevarieerd programma en publiektrekkende activiteiten.

Op zaterdag 6 september 2014 wordt voor de negende keer in Hengelo de kunstmarkt Hasselo gehouden.
Inmiddels is deze gezellige kunstmarkt uitgegroeid tot een groots evenement dat uit wijde omgeving deelnemers en publiek trekt.
Afgelopen jaar waren er 120 kramen met kunst.

De markt kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan kunstvormen en demonstraties.
Er wordt in de regel goed verkocht, zo is de afgelopen jaren gebleken.
Een vaak gehoorde opmerking van deelnemers en bezoekers is dat de markt zo mooi compact en overzichtelijk is.

Ook dit jaar zal een gezellig  horecaterras het publiek lokken en vasthouden bij dit groots cultureel gebeuren.
Er is de hele dag fijne live acoustische muziek. Daarnaast zijn er optredens van dansgroepen.

Voor de kinderen is er een springkussen en tegen een kleine vergoeding een versnapering.
Kinderen kunnen ook meedoen met de tekenwedstrijd en leuke prijzen winnen.

De kunstmarkt wordt op passende wijze om 11 uur geopend en duurt tot 16.30 uur.

De kramen zijn 1 x 3 meter.  
De kraam kan vanaf 9.00 uur worden ingericht. De markt duurt tot  16.30 uur.

Aanmelden kan d.m.v. een aanmeldformulier dat online ingevuld dient te worden. U ontvangt per e-mail bericht over deelname, deelnamenummer en verdere instructies.
Deelname kost 25 euro per kraam. U ontvangt per kraam twee koffiemunten. Deelname is pas definitief na bericht van de organisatie en en overmaking van verschuldigde kraamgeld. U ontvangt hiervoor een factuur per post.

Inschrijven kan tot 1 augustus.
We kunnen rekening houden met deelnemers die graag bij elkaar staan, mits tijdig wordt ingeschreven.

De markt wordt gehouden op het cultuurplein en het grasveld. De kramen op het gras zijn zodanig opgesteld dat deze deel uitmaken van het looppad en de bezoekers worden 'gedwongen' er langs te lopen.

Het adres: Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62, 7558 CP Hengelo, tel. 074 - 2780181


U kunt zich aanmelden d.m.v.  het  aanmeldformulier
Uw deelname is pas geldig na voldoen van het verschuldige kraamgeld.
Wacht hiermee tot u een bevestiging van deelname ontvangt per e-mail.

Overige correspondentie via  kunstmarkt@kulturhushasselo.nl